medikament logo Medikament

Läkemedel Diagnoser Klassificeringar

Läkemedel

Ett läkemedel är en produkt som är till för att förebygga, behandla eller diagnostisera sjukdomar hos människor och djur. Ett och samma läkemedel kan förekomma under många olika namn.

Diagnoser

Medicinsk diagnostik är en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd. För att en diagnos ska kunna ställas krävs ofta särskilda medicinska undersökningar.

Aktiva substanser

Aktiv substans är ämnet i läkemedlet som ger dess medicinska effekt. Ett läkemedel kan innehålla flera aktiva substanser.