medikament logo Medikament

Diagnoser

Medicinsk diagnostik är en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd. För att en diagnos ska kunna ställas krävs ofta särskilda medicinska undersökningar.

Läkemedel

Ett läkemedel är en produkt som är till för att förebygga, behandla eller diagnostisera sjukdomar hos människor och djur. Ett och samma läkemedel kan förekomma under många olika namn.

Klassificering av läkemedel

Att klassificera läkemedel efter kemiska likheter är användbart eftersom läkemedel som är kemiskt lika ofta har liknande effekter och risker.

Aktiva substanser

Aktiv substans är ämnet i läkemedlet som ger dess medicinska effekt. Ett läkemedel kan innehålla flera aktiva substanser.

Biverkningar

En biverkning betraktas vanligtvis som en oönskad sekundär effekt som uppstår utöver den önskade terapeutiska effekten av ett läkemedel eller läkemedel. Biverkningar kan variera för varje individ beroende på personens sjukdomstillstånd, ålder, vikt, kön, etnicitet och allmän hälsa.

Dosering

Dosen är mängden läkemedel som tas vid en gång. Detta kan uttryckas som läkemedlets vikt (t.ex. 500 mg), volym av lösningen (t.ex. 15 ml, 3 droppe), antalet doseringsformer (t.ex. 1 kapsel, 1 stolpiller) eller någon annan mängd (t.ex. 2 spray).