Sponsrade länkar

Ångest

Alternativa namn: ångesttillstånd

Den obehagliga emotionella tillståndet bestående av psykofysiologiska svar på anticipation av overklig eller inbillad fara, skenbart på grund av okänd intrapsykisk konflikt.

Fysiologiska beledsagande omständigheter innefattar förhöjd hjärtfrekvens, ändrad andningshastighet, svettning, darrningar, svaghet och trötthet, psykologiska beledsagande omständigheter innefattar känslor av förestående fara, kraftlöshet, oro och spänning.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Psykiska störningar
Sponsrade länkar

Mer information

  • Ångest
  • Mental Health
  • Ångest och panikattacker
  • Bensodiazepiner
  • Escitalopram