Sponsrade länkar

Ångest och stress

Alternativa namn: Akut stressreaktion, Påfrestning

Den obehagliga emotionella tillståndet bestående av psykofysiologiska svar på anticipation av overklig eller inbillad fara, skenbart på grund av okänd intrapsykisk konflikt.

Fysiologiska beledsagande omständigheter innefattar förhöjd hjärtfrekvens, ändrad andningshastighet, svettning, darrningar, svaghet och trötthet, psykologiska beledsagande omständigheter innefattar känslor av förestående fara, kraftlöshet, oro och spänning.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Psykiatriska Disorders
  • Ångest
Sponsrade länkar

Mer information

  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Post Traumatic Stress Disorder hos barn
  • Separation Anxiety Disorder