Sponsrade länkar

Öppenheten Underhåll av inneboende Intravenösa Devices

Patency underhåll är ett förfarande för att bibehålla öppenheten hos en kvar intravenös anordning genom att långsamt infusera en utspädd lösning av ett antikoaguleringsmedel drog.

Läkemedel

Kategorier

  • behandlingsalternativ
Sponsrade länkar