Sponsrade länkar

Återföring av anestesi

Återföring av anestetisk effekt indikeras när den anestetiska effekten inte längre är erforderlig eller en patient är markant känslig för ett bedövningsmedel och den anestetiska effekten behöver reduceras eller reverseras.

Läkemedel

  • fentolamin
  • OraVerse

Kategorier

Sponsrade länkar