Sponsrade länkar

Alfa-1-proteinasinhibitor Deficiency

Alternativa namn: Alfa-1 Antitrypsin

Alfa-1-proteinashämmare Brist är ett tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt av ett protein som skyddar lungorna och levern från skador.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom
  • KOL
Sponsrade länkar