Sponsrade länkar

Alkoholism

Alternativa namn: Alkohol Använd Disorder, AUD

En sjukdom som kännetecknas av konsumtion av alkoholhaltiga drycker på en nivå som stör fysisk eller psykisk hälsa och social, familj eller yrkes ansvar.

Läkemedel

 • gabapentin enacarbil

Underliggande ämnen

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • toxiska reaktioner Inkl drog och missbruk
Sponsrade länkar

Mer information

 • Missbruk av alkohol
 • Alkohol Dependence
 • Alcohol Dependence och tillbakadragande
 • alkoholförgiftning
 • Alkohol Använd Disorder
 • alkoholabstinens
 • förändrad mental status
 • i riskzonen Alkohol användning
 • Alkoholbruk oordning