amenorré

Alternativa namn: Amenorré, primära, Amenorré, sekundär

Frånvaron eller utsättning eller onormal stopp av menstruationer.

Synonym: Amenia.

Läkemedel

Mer information

  • Amenorré
  • Amenorré
  • Amenorré