amning bekämpande

Hjälp med upphörandet av produktionen av mjölk under perioden efter födseln.

Läkemedel

  • klomifen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Bröst Villkor

Mer information

  • galaktorré