Sponsrade länkar

Amyloidogena transtyretinamyloidos

Alternativa namn: Transtyretin-Related Amyloidos

Amyloidogena transtyretinamyloidos kännetecknas av en långsamt fortskridande perifer sensomotorisk neuropati och autonom neuropati, liksom icke-neuropatiska förändringar av kardiomyopati, nefropati, vitrösa opaciteter, och CNS-amyloidos.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar