anaplastiskt astrocytom

Mellanliggande grade astrocytom kännetecknas av ökad cellularitet, kärn pleomorfism, mitoser och variabel vaskulär endotelial proliferation.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • Låggradig Gliom