Andningssvikt

Respiratorisk acidos uppstår när lungorna inte kan ta bort alla av koldioxid (en normal biprodukt av metabolism) produceras av kroppen.

Andra sjukdomar som kan leda till respiratorisk acidos inkluderar: den pickwicksyndrom, överdriven utmattning av membranet eller muskler av bröstkorgen, eller allvarliga missbildningar av ryggraden och bröstkorgen (t.ex. svår skolios).

I allvarliga fall, bygger koldioxiden upp mycket snabbt, vilket leder till allvarliga störningar i syra-bas-balansen i blodet.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom