Anemi associerad med kronisk njursvikt

I kronisk njursvikt (CRF), njurarna långsamt och gradvis förlorar sin förmåga att ta bort avfall från kroppen, för att koncentrera urin och för att balansera vatteninnehållet och mineral av blodet.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion

Mer information

  • Anemi