Anorexi / matningsproblem

Den okontrollerade brist eller förlust av aptit på mat.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Psykiska störningar
  • Ätstörningar

Mer information

  • Anorexi hos äldre vuxna