Sponsrade länkar

antikolinesteras Förgiftning

Antikolinesteras förgiftning orsakas av oavsiktlig absorption av kolinesterashämmare normalt återfinns i organophophate bekämpningsmedel.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • toxiska reaktioner Inkl läkemedel och missbruk
  • Förgiftning
Sponsrade länkar