APL

Alternativa namn: Cancer, akut promyelocytisk leukemi, Leukemi, akut promyelocytisk

Leukemi presenter som en allvarlig blödningssjukdom, med infiltration av benmärgen av onormala promyelocyter och myelocyter, en låg plasmafibrinogen och defekt koagulering.

Läkemedel

Mer information

  • Akut myeloid leukemi