Sponsrade länkar

aspirationspneumoni

Alternativa namn: anaerob Pneumonia, Aspiration av kräkning, aspirationspneumoni, kemiska pneumonit, nekrotiserande Pneumonia

Aspirationspneumoni är en inflammation i lungorna och luftrören som orsakas av inandning av främmande material, vanligen mat, dryck, kräkning, eller sekret från munnen in i lungorna.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom
Sponsrade länkar

Mer information

  • aspirationspneumoni