Sponsrade länkar

Astma

Alternativa namn: Bronkial astma, Ansträngningsutlöst astma, väsande

Astma är en inflammatorisk störning av luftvägarna, som kännetecknas av återkommande attacker av väsande andning, andnöd, tryck över bröstet, och hosta.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • luftvägssjukdom
Sponsrade länkar

Mer information

 • Astma
 • astma hos barn
 • Bronkospasm
 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
 • ansträngningsutlöst bronkkonstriktion
 • ansträngningsutlöst bronkospasm hos barn
 • måttlig och svår kronisk astma
 • Reaktiva luftvägssjukdom
 • Astma behandling i barn
 • Astma
 • Astma
 • antikolinerga läkemedel för att undvika hos äldre
 • Astma
 • Ansträngningsutlöst astma