asystoli

Hjärtstillastående eller gripande, avsaknad av hjärtslag.

Synonym: Beau syndrom.

Läkemedel

Kategorier