Bakteriell endokardit Prevention (bakteriell endokardit Profylax)

Åtgärder vidtas för att förhindra endokardit orsakad av direkt invasion av bakterier, vilket leder till deformitet och destruktion av ventilbladen.

Läkemedel

Kategorier