Sponsrade länkar

Bakteriell infektion

Alternativa namn: Infektion, Bacterial

Bakterier är grupp av mikroorganismer som är en enda cell approximativt 1 mikron i tvärgående diameter.

Läkemedel