bakteriemi

Närvaron av livsdugliga bakterier som cirkulerar i blodbanan.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • bakteriemi