bensodiazepin Överdosering

Bensodiazepiner Överdosering är när mer än den normala eller rekommenderade mängden bensodiazepiner läkemedel tas.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • toxiska reaktioner Inkl drog och missbruk

Mer information

  • Bensodiazepin missbruk
  • Bensodiazepiner Överdosering