bensodiazepinavvänjning

Bensodiazepinavvänjning är en grupp av symtom som upplevs av patienter som har tagit bensodiazepiner under en tid och har utvecklat ett beroende och försöker stoppa eller minska sin dos.

Läkemedel

  • klonazepam
  • klonidin

Kategorier