Borrelia, erythema migrans chronicum

Erytem chronicum migrans är en upphöjd erytematös ring med stigande indurated gränser och central clearing, som strålar ut från platsen för ett fästingbett och ihållande under 2-16 veckor;

Läkemedel

Kategorier