botulism Profylax

Åtgärder vidtas för att förhindra botulism, maten poisioning vanligtvis orsakas av intag av neurotoxinet som produceras av bakterien Clostridium botulinum, från felaktigt på burk eller konserverad mat.

Läkemedel

  • botulism antitoxin

Kategorier