Sponsrade länkar

botulism Profylax

Åtgärder vidtas för att förhindra botulism, maten poisioning vanligtvis orsakas av intag av neurotoxinet som produceras av bakterien Clostridium botulinum, från felaktigt på burk eller konserverad mat.

Läkemedel

  • botulism antitoxin

Kategorier

Sponsrade länkar