Brännskador, Kväve Retention

Bränna djup är i allmänhet kategoriseras som första, andra eller tredje graden.

Läkemedel

Kategorier