Bristning av urinblåsan

Blåsan är en ihålig, elastisk organ som samlar in och lagrar urin.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion

Mer information

  • urostomi Care