CMV Pneumonia

Alternativa namn: Cytomegaloviral lunginflammation, cytomegalovirus lunginflammation, Lunginflammation, cytomegalovirus, Troll av transplantation

CMV lunginflammation är en infektion i lungorna med cytomegalovirus (CMV) som kan förekomma hos personer som har ett försvagat immunsystem.

Kategorier

Mer information

  • Förvärvade cytomegalovirus
  • Cytomegalovirus och graviditet