Demens med depressiva funktioner

Demens uppstår när det finns hjärnskada eller sjukdom i hjärnan som orsakar symptom, beroende på vilket område av hjärnan som påverkas.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • centrala nervsystemet
  • Demens

Mer information

  • Demens