Depression

Känslor av depression kan beskrivas som nedstämdhet, blå, olycklig, eländig, eller ner i soptippar.

Läkemedel

 • Cymbalta
 • Zoloft
 • Lexapro
 • bupropion
 • sertralin
 • Prozac
 • citalopram
 • Celexa
 • Wellbutrin XL
 • fluoxetin
 • Abilify
 • Xanax
 • Effexor XR
 • venlafaxin
 • escitalopram
 • Pristiq
 • duloxetin
 • Effexor
 • trazodon
 • mirtazapin
 • Paxil
 • Remeron
 • Wellbutrin SR
 • Viibryd
 • paroxetin

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • Psykiska störningar

Mer information

 • Depression
 • Depression efter ryggmärgsskada
 • Depression Management för ungdomar
 • Depression
 • Mental Health
 • Depression: symptom, typer och diagnos
 • kvinnlig sexuell dysfunktion
 • Antidepressiva
 • Escitalopram