Dermal nekros, Profylax

Förebyggande av Dermal nekros, död levande celler på ytan av huden.

Läkemedel

Kategorier