Sponsrade länkar

Diabetisk ketoacidos, i DM typ I

Diabetisk ketoacidos (DKA) är ett livshotande problem som uppstår när kroppen inte kan använda socker som en bränslekälla för det finns inget insulin eller inte tillräckligt med insulin.

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • Diabetisk ketoacidos
  • diabetisk ketoacidos hos barn