Sponsrade länkar

Dissociativ identitetsstörning

Alternativa namn: DID, MPD, Multipel personlighetsstörning, Personlighetsstörning, multilple, Personlighetsstörning, Split, Split Personality Disorder

Dissociativ identitetsstörning (DID), tidigare benämnt multipel personlighetsstörning (MPD), är en dissociativ störning som inbegriper en störning av identitet i vilken två eller flera separata och distinkta personlighetstillstånd (eller identiteter) styra individens beteende vid olika tidpunkter.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Psykiska störningar
Sponsrade länkar