Djup ventrombos, Profylax

Farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder vidtas för att förhindra blodet från att koagulera i venerna

Läkemedel