Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi är den vanligaste barndom form av muskeldystrofi och orsakas av en mutation i dystrofingenen.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • Duchennes muskeldystrofi