dyspné

Alternativa namn: dyspné, Andnöd

Dyspné kännetecknas av andfåddhet, andningssvårigheter eller andnöd.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • luftvägssjukdom

Mer information

  • dyspné