dysuri

Smärtsam eller svår urinering.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion

Mer information

  • dysuri
  • dysuri