Sponsrade länkar

Encefalomyelit, akut disseminerad

Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM) involverar en kort inflammation i hjärnan och ryggmärgen som skadar myelin - skyddsöverdraget av nervfibrer.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • centrala nervsystemet
Sponsrade länkar

Mer information

  • Mässling
  • viral encefalit