Sponsrade länkar

Eosinofil granulomatös polyangit

Alternativa namn: Churg-Strauss allergisk angit, Churg-Strauss syndrom

Churg-Strauss syndrom (allergisk angit eller granulomatos) är sällsynt besvär som markeras med inflammation i blodkärlen.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Kardiovaskulära tillstånd och sjukdomar
  • Vaskulit
Sponsrade länkar

Mer information

  • Granulomatös polyangit
  • Churg-Strauss syndrom