erytroblastopeni

En primär brist på erytroblaster i benmärg, sett i aplastisk anemi.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • Aplastisk anemi
  • benmärgssvikt hos barn