Förebyggande av Hypokalemi

Hypokalemi innebär låg serumkalium (låga blodnivåer av kalium).

Läkemedel

Kategorier