Förstoppning, kronisk

Kronisk Förstoppning är ett långsiktigt tillstånd där tarmrörelser är ovanliga eller ofullständiga.

Läkemedel

Kategorier