Febril neutropeni

Febril neutropeni avser Neutropeni associerad med feber, vilket indikerar närvaron av en infektion.

Läkemedel

Kategorier