follicle Stimulering

Follikelstimulerande stimulering är att uppmuntra tillväxt och utveckling av äggblåsor.

Läkemedel