Gikt, Profylax

Profylax mot gikt är en åtgärd för att förhindra en akut attack av gikt upprepas.

Läkemedel

Kategorier