giktartrit

En attack som vanligtvis är extremt smärtsam av ledinflammation grund av avlagringar av urinsyra kristaller i ledvätskan

Läkemedel

Kategorier