Glanzmanns Disease

Alternativa namn: Glanzmanns trombasteni

Glanzmanns sjukdom är en ovanlig sjukdom i blodplättar, vilket resulterar i blåmärken och näsblod.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • purpura