Sponsrade länkar

glomerulonefrit

Alternativa namn: akut glomerulonefrit, kronisk glomerulonefrit, tagande glomerulonefrit, Diffus proliferativ glomerulonefrit, membranproliferativ Glomerulonefrit, membranös glomerulonefrit, membranös nefropati, Snabbt progredierande glomerulonefrit

Glomerulonefrit är en typ av njursjukdom orsakad av inflammation i de inre njurstrukturerna (glomeruli).

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion
Sponsrade länkar

Mer information

  • Glomerulonefrit
  • Glomerulonefrit
  • Glomerulonefrit
  • membranös nefropati