Sponsrade länkar

hemodialys Antikoagulation

Hemodialys en medicinsk åtgärd som använder en specialiserad maskin för att filtrera avfallsprodukter från blodet, medan återställa dess normala beståndsdelar.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion
  • Hemodialys
Sponsrade länkar